Zavolajte nám (Po-Pi 7-15)

Všeobecné podmienky pre veľkoobchodných a firemných zákazníkov

Tieto všeobecné obchodné podmienky pre veľkoobchodných a firemných zákazníkov (ďalej len "obchodné podmienky") sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu Dometa umiestneného na webovom rozhraní www.dometa.sk (ďalej len "webové rozhranie") medzi

naša spoločnosť

PNM International s.r.o., so sídlom Nádražní 385/34, 702 00 Ostrava, IČO: 05060192, DIČ: CZ05060192, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ostrave, oddiel C, vložka 66046

Kontaktná adresa: PNM International s.r.o., U1 - Priemyselný park Karviná, Závodní 540/51, 735 06 Karviná - Nové Mesto

Telefónne číslo: (+420) 555 222 029

Kontaktný e-mail: eshop@dometa.sk

ako predajca

1. Úvodné ustanovenia

2. Objednávka a uzavretie zmluvy

3. Dodacie podmienky

4. Platobné podmienky

Predávajúci je oprávnený neumožniť platbu za tovar po jeho dodaní. Tento spôsob platby je zvyčajne vyhradený pre stálych zákazníkov. Ak nie je dohodnuté inak, faktúra sa prikladá k tovaru spolu s dodacím listom. 

5. Odstúpenie od zmluvy

6. Práva z chybného plnenia

7. Ochrana obchodného tajomstva a obchodná politika predávajúceho

8. Záverečné ustanovenia

Tieto podmienky sú platné a účinné od 1.2.2021